Fredensbovej 18 A, 2680 Solrød Strand, Tlf.: 35 13 50 29
Friplads
Der gælder de samme vilkår, muligheder og regler for økonomisk friplads ved indmeldelse i Krudthuset, som for andre private eller kommunale institutioner.

Ønsker du at undersøge dine muligheder for økonomisk friplads, kan du finde yderligere oplysninger på din hjemkommunes hjemmeside:

Solrød:

http://www.solrod.dk/borger/dagtilbud-og-skole/dagtilbud/%C3%B8konomisk-fripladstilskud

 

 

Sidst opdateret 26. april 2018